A Trüsszentista Vallás Szent Alapító Okirata

A előzményekből:
Kezdetben volt az Univerzum teremtése.
Ez sokak rosszallását kiváltotta, s elterjedt vélemény szerint nem tartozott a legjobb huzások közé.
Sok faj úgy véli, hogy a teremtésért valamifajta isten volna okolható, ám a Viltvodle VI jatravartidjai arra a nézetre hajlanak, hogy a Mindenség valójában a Nagy Zöld Trüsszento orrlikából esett ki eredetileg.

Douglas Adams: Vendéglo a világ végén, 1. fejezet.

A földi emberek számára ezt a szent igazságot a nagy és bölcs gondolkodó, Douglas Adams fedezte fel. Írása mély benyomást ébresztett bennem, és alaposabbb kutatásokba kezdtem, amely megalapozta bennem azt a hitet, melynek csíráját ez az elragadó könyv hintette el.
A jatravartidok osi, szent kultúrájukban olyan bölcsességeket halmoztak fel, melyeknek osi tiszta forrása az emberiség számára az életet enyhíto vizet hozta el. A javatridok az Mindenség legosibb kultúrája, egyes jelek szerint maga a Nagy Trüsszento teremtette oket, és ok voltak az eredeti, kijelölt népe istennek. Tanubízonyságuk, tiszta és eredeti forrásból fakad, legvénebb énekeseik a teremtés lecsendülo akkordjait szívükbbe fogadva hozzák el muveikben számunkra a szent aktus üdvözíto igazságát.
Mi emberek, csak leborulhatunk a jatravartidok osi bölcsessége elott, amelyhez képest pár ezer vagy legfeljebb millió éves pályafutásunk csak múló roham. Anyagias, rohanó életünkben egyszeruen nem vagyunk képesek eljutni az igazsághoz, melyhez a ko nyugalma, a fu lassu növése szükségeltetik. Röpke száz évünkkel töredékét halmozhatjuk csupán fel annak a tapasztalatnak, melyet egy milliárd éves lény magába szívhat élete során. Méter per secundomos rohanó haladásunkban észre se vesszük azon alapveto, mély mozzanatokat, melyet egy jatravartid éves pillantása felmér. Izgatott rohanásunk tuzként emészti fel a valódi bölcsesség eszméléseit. Szívünk egy hetz körüli pulzálása nem fogadhatja magában azon égi érzéseket, melyet egy jatravartid konyugalma magába fogad.
Csak tanulhatunk ezen mennyei nyugalommal megáldott társadalomtól, ahol idegen fogalom a megfutamodás, a lerohanás, a láz, a lob a féktelenség, ahol eonokban mérik a boldog napokat és ahol az örökkévalóság hat át minden évszakos mozzanatot. Ebben a társadalomban az értékek valóban megorzodnek, a dolgok felett nem rohan el az ido, a felejtés nem temeti el a múltat, mindennek huen orzodik meg a nyoma, és a lekekben örökké él. A Viltvodle világa az a mennyország, amely az emberk szívében mindig is élt. Ez a vágy a teremtés osi nyoma bennünk, melytol nem tudunk elszakadni, akárhogy is igyekszenek is sátáni villámos erok ettol eltéríteni minket.
Jertek hát feleim és egy boldog trüsszentéssel tisztuljatok meg! Jertek, tuzzétek ki mellényzsebetekbe a tisztaság  fehér zsebkendojét, és egyesüljetek velünk boldog tüsszentéssel már ezen a világon! A Viltvodle paradicsomát itt a Földön is megteremthetjük magunknak. Szojünk zsebkendoanyagot, hímezzük ki fehér tisztaságát szívünk díszeivel, jelképéül annak, hogy a Nagy Trüsszento tanának megvilágosodásában részesütünk.
A Nagy Zöld Trüsszento nem látható isten, nem mérheto a Föld egyetlen állatístenéhez, mindegyiküknél nagyobb és hatalmasabb, és legfoképpen, mindegyiknél zöldebb!
Korunkban, a környezeti katasztrófák rémei közepette, az ózonlyuk recsegon fenyegeto hasogatása hallatára az emberi szívekhez mi sem áll közelebb, mint a természet védelme. A zöld szín jelképezi ezt, és ennek a színnek a milliárdos nyugalma minket is eltölt, próbáljuk ki, menjünk a természetbe, hemperedjünk meg a harsogó fuben, a susogó lombokkal simogassák lelkünket! Mindig tartsuk a szívünkben: A Nagy Zöld Trüsszentonél nincs sem nagyobb, sem zöldebb, sem trüsszentobb. Ez a trüsszentizmus szentháromsága: nagyság, zöldség és trüsszentés.
A trüsszentés, az inger, amely mindegyikünkben benne van, legyen az fehér, fekete, sárga, vagy vörös, legyen férfi vagy no. A piszoktól való megszabadulás vágya, amely fékezhetetlen, elemi erovel tör fel mélyünkbol, és elemi erovel szabadít meg bennünket a gonosztól. Mindenki érezte már ennek a csodának a bizsergését, mely áthat minket fejtetotol talpunkig, mely ívben feszíti meg gerincünket és az ujjászületés élményének fényével világosítja meg elménket.
A Nagy Zöld Trüsszento csak a lelkünkben lakozik, de megjelent nekünk az osi mesékben, a sárkányokról szóló legendákban, a Loch-Nessi szörny alakjában. Sárkányölo Szent György is vele találkozott, de az csak a keresztények rágalma, hogy megolte volna. Nem, O gyozött, és örökkön élni fog. Nem fogjátok látni, mert most felhuzta az orrát, és láthatatlan, észrevehetetlen alakban jár köztünk, de aki elég sokáig ingatja szent ritmusokra a fejét jobbra és balra, annak talán megmutatja az alakját

Kövess hát minket, higyj nekünk, higyj a szent írásainkban, melyek több milliárd évesek, a legendákban, a Vitvode lakosainak tanubizonyságában, csatlakozz hozzánk, és fizess nekünk sok sok adót, hogy a Nagy Zöld Trüsszento sose szenvedjen zsebkendohiányban, mert még a végén odatrüsszent valahova egy másik szörnyuséget.

Trüssz és egészségedre!