::Imakísérlet

 

Ezen kísérlet célja egy vizsgálat egy isten feltételezésével és az imával kapcsolatban. Vannak a kérdésben sokkal komolyabb kísérletek is (ld. irodalom lent), ez csupán egy kisebb „játék”, amit mindenki elvégezhet, és levonhat valami tanulságot.

Először bemutatom, mit csináltam, és mi a kiértékelés eredménye,aztán visszatérek az értelmezésre. A munkahelyem és az otthonom között BKV-val közlekedek, és a körúton kell átszállnom 6-os villamosra. A 4-es villamos nem jó, mivel a munkahelyem a Budafoki útnál van. Így tehát általában reggel megvárom a 6-os villamost.

A kísérlet folyamán minden reggel, még indulás előtt elmormogtam magamban egy imát, hogy „kérlek Isten, hatos jöjjön”, vagy, „kérlek Isten, ne hatos jöjjön”, vagy semmit. Az imát még indulás előtt mondtam, tehát olyan 10-20 perccel a kérdéses villamossal való találkozás előtt, és többször. A kísérlet első szakaszában előre meghatározott ciklikus módon változtattam azt,hogy milyen imát mondok, a második szakaszban, három tömbbe rendeztem őket. E mögött az az elképzelés van, hogy ha isten nem tud hirtelen beavatkozni, de több napon át képes máshogy alakítani a dolgokat, akkor erre is adjak lehetőséget.

Mivel minden nap előre meghatározott volt, hogy milyen imát mondok, és jóval előtte mondtam el, nincs csalás lehetősége részemről. Amennyiben valamelyik nap nem így mentem munkába, akkor nem szerepel adat. Ha elfelejtettem az imát elmondani, az szintén nem szerepel.

Gondosan ügyeltem arra, hogy az átszállásnál ne befolyásoljon engem az, hogy milyen imát mondtam abban, hogy elcsípjek egy villamos, vagy ne. Azaz sosem néztem meg, hogy milyen villamos jön, vagy áll bent, csak akkor, ha bent voltam a megállóban, és elértnek minősült. Néha emiatt felszálltam a villamosra, és csak később tudtam meg, hogy melyik. Olyan is volt, hogy emiatt 4-esről leszálltam később, hogy átszálljak.

Az eredményeket a mobiltelefonomon jegyzeteltem. Íme a nyers adatok:

 

 

dátum ima mi jött
1 2007.03.08 -1 6
2 2007.03.09 0 4
3 2007.03.12 1 4
4 2007.03.13 -1 6
5 2007.03.14 0 6
6 2007.03.20 1 4
7 2007.03.21 -1 4
8 2007.03.22 0 4
9 2007.03.26 1 4
10 2007.03.27 -1 4
11 2007.03.28 0 6
12 2007.03.29 1 6
13 2007.04.04 -1 6
14 2007.04.10 0 6
15 2007.04.11 1 6
16 2007.04.12 -1 4
17 2007.04.13 -1 6
18 2007.04.14 -1 6
19 2007.04.19 -1 4
20 2007.04.20 -1 6
21 2007.04.21 0 4
22 2007.04.24 0 6
23 2007.04.25 0 6
24 2007.04.26 0 6
25 2007.04.27 0 4
26 2007.05.03 1 4
27 2007.05.07 1 4
28 2007.05.08 1 6
29 2007.05.09 1 6
30 2007.05.09 1 4

1. ábra Nyers adatok

Ezt feldolgozva a következőt kapjuk:

 

 

ima semmi Anti-ima  
6-os 4 6 6 16
4-es 6 4 4 14
  10 10 10  

2. ábra Feldolgozott adatok

Lehetne az adatokat bonyolultabb statisztikus módszerekkel is feldolgozni, de ahhoz több adat is illene. Látható, hogy a BKV elég vegyesen indítja a járatokat, illetve pontosabban mindig felváltva jön 6-os és négyes. Az én érkezésem pedig ehhez képest véletlen, független esemény. Összesen 16 6-os, és 14 4-es van, ami véletlennek mondható. Ugyanígy semmiféle korreláció nincs az ima, és a villamos között semelyik ima fajtában. Az ima nemhogy eredményes, de kicsit átlag alatt van, mint az anti-ima, vagy a semmi, de ezt is véletlennek tulajdoníthatjuk.

Nos, a kísérlet értelmezéséről mit mondhatunk? A kísérlet azzal a feltételezéssel ér valamit, ha azt a hipotézist vizsgáljuk, hogy:

(i)                  van isten

(ii)                képes és akar beavatkozni mindennapi kis csodák ügyében

(iii)               az én érdekeltségem a 4-es és 6-os villamost illetően, és az ima együtt elég ok neki

(iv)              nem feltétel, hogy hívő legyen az illető, aki kér

 

A (iv) feltételt illetően nem tudok mit tenni. Én nem vagyok hívő, de a kísérletet objektíven, és részrehajlás nélkül végeztem el. Hívő akkor lennék, ha valahogy igazolódna isten léte (mondhatja valaki, hogy az meg akkor tudás, nem hit, így van). Amennyiben isten nem hajlandó a hívőnek megtérése előtt igazolni magát, akkor nem tehetek semmit, hitetlen maradok.

A (iii)-as pontot illetően lehetne valami fontosabb dolgot választani, csak olyat nehéz, ami rendszeres, tehát kísérlet és statisztika végezhető róla. Mások esetleg jobban tudnak ilyet.

(ii) Amennyiben isten nem képes vagy hajlandó beavatkozni mindennapi életünkben, akkor viszont kár is imádkozni mindennapi csipp-csupp ügyekért.

Itt az ember felvetheti, hogy a világnak vannak törvényei, és ha isten beavatkozna, és csodát csinálna, akkor azért az mégiscsak durva volna.  Például mondhatja valaki, hogy nem állíthatja meg a villamost csak úgy, mert hogy nézne az ki. Vagy nem csinálhat balesetet, mert az túl nagy ár a kis csodáért. Vagy nem avatkozhat be az emberek szabad akaratába, mert nem tud, vagy nem akar. (Most ezzel a kérdéssel nem foglalkozok). Jó, de ha isten nem képes vagy nem akar beavatkozni az emberek akaratába, akkor nem érdemes kérni tőle olyat, ami ezen múlik. Ha a természettörvényekbe sem tud, nem akar, akkor meg egyáltalán nem érdemes kérni semmit. Ha a világ determinált, és azon az úton megy, ami meghatározott, akkor nem tehetünk mást, minthogy fizikai cselekedetekkel próbáljuk befolyásolni az ügyeinket.

Amennyiben nincs isten (i), akkor az eredmények teljesen jól érthetőek. Nekem természetesen ez a véleményem, de nem állítom, hogy ezek az eredmények ezt bizonyítják, még csak nem is igazolják, mert több feltételezés függvénye a dolog.

A kísérlet célja inkább az, hogy felhívjam a figyelmet arra, hogy: (i) Minden ember kísérletezhet ilyen elvont dolgokkal is, nem kell a tudósokra várni. (ii) Egy kísérletben fontos az objektivitás, és, hogy milyen intézkedéseket kell tenni, hogy a szelektív mintavételezés ne rontsa el az objektivitást. (iii) A statisztika jobb, mint a szubjektív benyomás.

Kevés ember van, akit egy ilyen kísérlet megtérítene ateistának. De sok ember van, akit egy hasonló esetről szóló benyomás megtérít hívőnek. Sokan hisznek azért, mert nekik valami bejött, azóta eredményesebbnek érzik valamiben magukat. De ez nem objektív, hanem szubjektív.

Cikkemmel arról szeretném meggyőzni az embereket, hogy ne higgyenek a szubjektív benyomásaiknak, ha az nem statisztikai alapú, nem objektív.

A kísérleti adatok eredményéből például olyasmi kiolvasható volna, hogy vannak nagyobb sorozatok benne. Például április 24 és 26 között három 6-os. Itt simán hívővé válhattam volna, hogy eredményes valami. Igaz, akkor pont nem csináltam semmit. Vagy március 21. és április 11. között felállíthattam volna a hipotézist, hogy „tök mindegy hogy imádkozok, viszont van valami más, ami miatt nagyon szerencsés vagyok”. Tehát valami más babonát kialakíthattam volna. Ha észreveszem, hogy mondjuk azokban a napokban mindig ugyanabban a kabátban mentem, gondolhattam volna, hogy az összefügg a szerencsémmel.

És pont ez a lényeg. Nem szabad utólag, hipotéziseket elfogadni úgy, hogy azt ne ellenőriznénk további kísérlettel. Tehát gondolhatok én arra, hogy annak a hosszú 6-os sorozatnak van valami oka, de akármi is a hipotézisem, kutya kötelességem egy új kísérletet csinálni, a helyett, hogy hinni kezdenék.

Legalábbis a racionális, intellektuális becsületesség ezt megkívánja. Nos ez az, ami nem szerepel a vallások erkölcsi szabályai között.

Ezt a kísérletet is érdemes folytatni még egy kicsit, mert a 30 adat kicsit kevés. Talán 90 adattal már jobb volna. Érdemes még komolyabb tétekkel is elvégezni, ezen még gondolkodok, hogy mi lehetne.

Az imának a komolyabb kísérletek szerint semmiféle olyan hatása nincs, ami istennel kapcsolatos, vagy bármi transzcendens folyamattal. Az ima csak akkor hatásos valamennyire, ha az illető maga végzi, vagy tud róla, azaz csakis placebo effektusként hatásos. Mint ilyen, helyettesíthető egy fehér orvos-köpennyel, egy üres gyógyszerrel, vagy barátsággal, szeretettel. Jóval egészségesebbek lennénk, ha ilyen egyszerű placebókat használnánk, bonyolult önbecsapás helyett.

 

William J. Cromie : „Prayers don't help heart surgery patients, Some fare worse when prayed for”, Harvard University Gazette,  2006.04.06., http://www.hno.harvard.edu/gazette/2006/04.06/05-prayer.html

 

Kevin Courcey: „Trying to Make a Case for Faith Healing”, http://atheism.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?zi=1/XJ/Ya&sdn=atheism&cdn=religion&tm=29&gps=46_1298_1020_621&f=00&tt=14&bt=0&bts=0&zu=http%3A//www.americanatheist.org/spr97/T2/faithhealing.html