::A hit magánügy

 

Írásom címe Dr. Bagdy Emőke és Czakó Gábor április 20.-án a Népszabadságban megjelent írásának címét ragozza tovább, ahogy írásom is eme kérdés további tisztázását célozza meg. Ugyanis úgy vélem, hogy még mindig nem világos ez a kérdés, bár az említett esszé kétségkívül előrébb lép a kampány jelszavainál.
Helye s az, hogy ebben a kérdésben meg kell különböztetni a hitet és vallást. A hit mindenképpen magánügy, és rendkívül fontos, hogy bárki a hitét titokban tarthassa, és ne érje hátrányos diszkrimináció a hite miatt, vagy a hite hiánya miatt. Idáig egyet értünk. Ez egy vallási szabadság felé elkötelezett és szekuláris államban fontos.
Meg kell jegyezni, hogy a statisztikák szerint a magyar állampolgárok többsége hívő, és a hívők jó része a hitét olyan formában éli meg (a maga módján vallásos), amely ezen túl nem igényel semmit. Ha ehhez még hozzászámoljuk az ateistákat és agnosztikusokat, valamint bizonytalanokat, akkor a magyarok többségének az, hogy a „hit magánügy” a legfontosabb kérdés, és nem is kell neki több jog.
Bagdy Emőkének és Czakó Gábornak igaza van abban is, - és ezzel a jobboldal jelszavainak tartalmát próbálja nekünk racionális formában kifejteni - , hogy a vallás egy közösség ügye, pontosabban több közösség ügye. A kifejezetten vallásos emberek nyilván igénylik a vallásuk közösségi megélését, és az ehhez való jogot. A vallás e vallási közösségek ügye, és az államnak a vallásszabadság értelmében eme közösségeknek igazságos működési feltételeket kell biztosítania. Azonban eme közösségek a társadalomnak bár jelentős, de kisebb részét képviselik. Ezen túl pedig különfélék: több vallás él Magyarországon.
A statisztikák azonban idővel változhatnak. Valószínű, hogy a vallás visszaszorul, de akármi is történik, nem feltétlenül pillanatnyi statisztikai adatokra kell építeni egy állam hosszabb távú berendezkedését. Még akkor sem, ha a statisztikák most alátámasztják érvelésem.
Statiszt ikáktól függetlenül igaz az, hogy a vallás csak egy-egy közösség ügye, és nem államügy. Márpedig a liberális, és esetleges baloldali (nevezzük őket szekulárisnak) vélemények a kampány során, amikor azt hirdették, hogy „a vallás magánügy”, véleményem szerint ezt akarták mondani. Ha igazam van, akkor pontatlanul fogalmaztak, de ami mögötte van, az igaz. A „magánügy” nem a „közösségi ügy” ellentéte volt ezekben a jelszavakban, hanem az „államügy” ellentéte.
A különféle nézetek azért keveredtek egy értelmetlen vitába, mert a szekuláris oldal pontatlanul fogalmazott, a másik oldal (pl. Semjén Zsolt) pedig az ebből adódó vélt támadásra válaszolt. A kampány miatt vélhetően tudatosan úgy állította be a dolgot, mintha a szekuláris oldal megölni akarná e közösségeket. Pedig csupán az államtól akarja jobban elválasztani őket.
Így a kampányban jelszavak csaptak össze, és mindenki próbált a legtöbbet kihozni kampány-stratégiaila g a kérdésből, ami a kérdés megoldását nem segítette. Persze ha az érdemi kérdésekre fókuszálunk is, akkor is hosszú, megkockáztatom kilátástalan vita várható.
Visszatérv e arra, hogy a vallás közösségi ügy. Ebből nem következik, hogy a vallás államügy lenne, és meg merem kockáztatni azt a kijelentést is, hogy nem közügy. Ugyanis a közösségek ügyeinek kisebb része közügy. Közügy valami, ami a magyarok túlnyomó többségét érinti. A vallás a statisztikák szerint nem ilyen. A vallás egy olyan közösség ügye, amely igen tetemes, de nem a túlnyomó többség. Ám, még ha közügy is volna a vallás, akkor sem állami ügy. Az államnak ugyanis nem feladata minden közügy támogatása, minden közügybe való beavatkozás.
Így tehát megengedve, hogy a vallás közügy, a szekuláris oldal mégis érvelhet a mellett, hogy a hit magánügy, a vallás pedig nem államügy, és érvelhet a mellett, hogy az állam és egyház szétválasztásában további erősítésekre van szükség. Érvelhet a mellett, hogy az egyházak állami támogatását először is tisztázzák, egyszerűsítsék, tegyék átláthatóvá, nyomon követhetővé, esetleg vizsgálják felül, a Vatikáni Szerződést pedig mondja fel az állam.
Ha a vallás nem államügy, akkor ugyanis nem szükségesek ezek. Az egyházak ez esetben nem jogosultak különb bánásmódra, mint bármely más közösség, legyen az egy bélyeggyűjtő kör, vagy egy művészi közösség.
Az egyházak álljanak be eme civil szervezetek sorába! Először is válasszuk külön az egyházak hitéleti és közhasznú tevékenységét! Másodszor, a közhasznú tevékenységért ugyanolyan módon kapjanak támogatást, mint más szervezetek: pályázzanak, számoljanak el! A hitéleti tevékenységében pedig ugyanúgy, mint bármely önkéntes szervezetet, tartsák el azok, akik igénylik ezt! A két funkció különválasztása az, ami kulcsfontosságú első lépés volna.