::Mesterséges Intelligencia

Az erős program azon az fizikalista elgondoláson alapul, hogy az elme, azaz a kognitív tevékenységünk, az intelligenciánk teljes egészében az agyunk terméke. Alan Turing, a számítástudomány egyik nagy megalapozója volt az erős program híve. Tudományos tevékenysége sokat hozzájárult a ma ismert digitális számítógépek létrejöttéhez. Véleménye szerint ezek a számítógépek valamikor intelligenssé válnak.
Magam „hiszek” az erős programban. „Hiszek” abban, hogy a fizikalista elgondolás igaz. Úgy vélem, hogy az az állítás, hogy az intelligenciánk az agyunk terméke tudományosan igen erősen igazolt állítás. Így tehát nem hiszek benne, hanem igaznak fogadom el, tudományos módon. Ha máshogy nem tehát, mesterséges intelligenciát létre kell tudni hozni egy természetes agy strukturálisan szignifikáns mélységű lemásolásával.
E mellett semmi okunk azt feltételezni, hogy ez az intelligencia ne volna létrehozható más struktúrával. Tehát valamilyen az agy felépítésétől eltérő szerkezet is lehet intelligens. Nem biztos, hogy erre a digitális számítógép praktikus, lehet, hogy a neurális hálózatok sem elég jó próbálkozások, de valamilyen struktúra alkalmas lehet. Sőt, egész biztos, hogy a digitális számítógép és a neurális háló is alkalmas elméletileg, hiszen ezek univerzális szimulátorok. Azaz, ha máshogy nem, a természetes agy szimulávásával alkalmasak lehetnek intelligencia létrehozására. Praktikusan azonban ez nem igazán jó út.
Ennyit bevezetőnek, ugyanis tulajdonképpen a Turing tesztről és a Kínai szoba gondolat-kísérlettrő l szeretném a véleményemet összefoglalni. A Turing teszt az intelligencia tesztje, amelyet Turing dolgozott ki. E szerint egy gép akkor nevezhető intelligensnek, ha emberi megfigyelők nem tudják a viselkedését megkülönböztetni az emberi viselkedéstől egy beszélgetés során. A legjobb verzió talán az, hogy leültetjük az embereket egy billentyűzethez és egy chaton keresztül kommunikálhatnak. El kell dönteniük, hogy egy emberrel beszélnek a másik oldalon, vagy egy géppel.
Sok ilyen chat-robotot próbáltak kidolgozni, egyelőre egyik sem ment túl ezen a Turing teszten: igen könnyen lelepleződtek, mivel nem rendelkeztek azzal a mindennapi, általános intelligenciával, amivel minden normális ember rendelkezik.
Nos John Searle 1980-ban közölte az erős program elleni érvét, amely egy gondolat-kísérlet. Képzeljünk el egy embert, aki nem tud kínaiul. Képzeljük el, hogy ezt az embert elhelyezzük egy szobába, és megfelelő programmal látjuk el (Searle cikkében ez a program különböző részekre van bontva, ami a filozófiai vizsgálat szempontjából fontos, de aki erre kíváncsi, nézzen utána a cikknek, mélyedjen el a témában). Ezek után ez az ember kérdéseket kap kínaiul. Az eredeti leírásban nem chat szobáról volt szó, de teljesen ekvivalens az, ha úgy képzeljük el, hogy ez az ember abban a chat-szobában kommunikál kínai kiértékelőkkel. Tegyük fel, hogy emberünk a programot elég gyorsan és hiba nélkül végre tudja hajtani. Ez persze irreális, de az érv szempontjából nem érv, az emberünk tulajdonképpen egy mikroprocesszor szerepét játssza el, és az érv úgyis számítógépekre fog vonatkozni,amelyben pont mikroprocesszorok vannak.
Nos tehát az emberünk a programmal együtt tökéletes választ ad a kínaiak kérdéseire. Tehát átmegy a Turing teszten. A Kínaiak nem fogják tudni megmondani, hogy nem egy kínaiul értővel beszélgetnek. Ugyanakkor az emberünk egyáltalán nem ért kínaiul. Searle szerint ez azt jelenti, hogy a rendszer nem ért kínaiul, tehát az erős program bukott. A gondolatkísérletben az nem lényeges, hogy kínai nyelvről van-e szó, vagy általában intelligens tudásról, tehát az érv átvihető a mesterséges intelligencia kérdésére.
Két ellenérvet szeretnék megtárgyalni. Az első a rendszer-ellenérv. Maga Searle felvetette ezt az ellenérvet. E szerint az emberünk és a program együtt egy rendszert alkot. Az emberünk maga csak a rendszer mikroprocesszora. Az ember maga nem ért kínaiul, viszont a rendszer egésze ért kínaiul. Searle azt írta erre, hogy ez az érv azért nem jó, mert az ember betanulhatja a szabályokat. Ez esetben az ember maga a rendszer, de nem tud kínaiul, mégis átmegy a teszten. Nos, nem tudom, valakinek is eszébe jutott-e, de erre simán lehet azt válaszolni, hogy ha egyszer az az ember betanulja a kínai nyelv szabályait, és képes azt real-time alkalmazni, akkor bizony megtanult kínaiul. És ez nem csak így a gyakorlatba igaz, de ezek után bizony továbbra is mondhatjuk azt, hogy az a számítógép, amelyben a megfelelő program benne van, és képes azt real-time alkalmazni úgy, hogy átmegy a Turing teszten, az tud kínaiul.
Hasonlóan az a számítógép, amelyben megfelelő program van, és képes az általános intelligencia Turing-tesztjén átmenni az intelligenssé vált.
A második ellenérv szintén igen erős. Ez arról szól, hogy az emberek maguk hogyan állapítják meg, hogy valaki intelligens, vagy hogy tud-e kínaiul? Úgy, hogy beszélgetnek vele. Az emberek nem látnak bele mások agyába, gondolataiba. Bizony az emberek behaviorisztikusan viselkednek. Azaz aki tökéletesen úgy viselkedik, mint aki tud kínaiul, arról feltételezik, hogy tud kínaiul. Hasonlóan, aki intelligensen viselkedik, az intelligens.
Ha tehát a Turing teszt az a mindennapi életben is alkalmazható, sőt, csak ezt tudjuk alkalmazni, akkor igaz kell, hogy legyen. Ha a Turing teszt hamis volna, azaz nem volna alkalmas az intelligencia eldöntésére, akkor minden ember, amikor azt hiszi, hogy más emberek intelligensek, alaptalan dolgot hisz. A Turing teszt elvetése tehát ahhoz vezet, hogy tulajdonképpen csak a szolipszizmus a megfelelő világnézet. Tehát hogy nincs más értelmes élőlény a világon, csak mi. Sőt, tulajdonképpen az is kétséges, hogy mi magunk intelligensek vagyunk, hiszen amint ezt a kérdést feltesszük, mi is csak megfigyeljük magunkat, és ha intelligensnek találjuk magunkat, az a Turing teszt miatt van Searle válasza erre az, hogy nem az a kérdés, hogy hogy döntjük el más emberek intelligenciáját, hanem az, hogy mit tulajdonítunk nekik. Amiről nem értem, hogy miért volna egyáltalán ellenérv. Természetesen mindkettő kérdés: az is, hogy hogy döntjük el, és az is, hogy mit tulajdonítunk más embereknek. A válasz pedig az, hogy a Turing teszttel ekvivalens módon döntjük el, és sikeresség esetén intelligenciát (nyelv tudást) tulajdonítunk más embereknek. Tehát a Turing tesztet józan paraszti ésszel az intelligencia megfelelő tesztjének tekintjük